Oferta

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
W tym celu proszę wybrać jedną zakładek:

  Architektura
Skanowanie laserowe jest bardzo przydatnym instrumentem do sporządzania cyfrowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Dzięki tej metodzie mamy możliwość wiernego odwzorowania nawet najbardziej skomplikowanych obiektów architektonicznych, szczegółów konstrukcyjnych oraz sztukatorskich. Pozyskany w procesie skanowania trójwymiarowy model obiektu stanowi bazę wyjściową do opracowania szczegółowej dokumentacji dostosowanej do środowiska CAD, stworzenia rysunków płaskich 2D zarówno dla architektów, jak i dla konserwatorów zabytków.Dużymi atutami skanowania laserowego jest możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji skomplikowanych i niedostępnych konstrukcji budynków, a także możliwość wielokrotnego wykorzystywania i przekształcania pozyskanych danych trójwymiarowych w późniejszym czasie.
 
  Obiekty zabytkowe oraz archeologia
Obiekty objęte nadzorem konserwatorskim wymagają precyzyjnej i szczegółowej dokumentacji technicznej. Skanowanie laserowe 3D może być skutecznie wykorzystywane do zinwentaryzowania trudno dostępnych obiektów zabytkowych, jak i tych nie posiadających aktualnej dokumentacji technicznej.Wysoce szczegółowe i dokładne dane uzyskane w procesie skanowania mogą posłużyć zarówno stworzeniu typowej inwentaryzacji architektonicznej oraz precyzyjnych opracowań płaskich spełniających oczekiwania inwestora i konserwatora zabytków, a także do wizualizacji i promocji zabytku. Skanowanie laserowe sprawdzi się także w przypadku ujawnienia w trakcie prac remontowo-budowlano-konserwatorskich elementów zabytkowych, które wymagają dodatkowej inwentaryzacji technicznej. Zastosowanie tej metody pozwoli skrócić czas przestoju prac oraz zaoszczędzić pieniądze.


  Architektura sakralna

Bezinwazyjna metoda pomiaru, jaką jest skanowanie laserowe, pozwala dostarczyć dużo informacji o obiekcie wraz z wysoce szczegółowym i dokładnym opracowaniem w bardzo krótkim czasie. Uzyskana w procesie skanowania chmura punktów może być wykorzystana do stworzenia prostej, płaskiej dokumentacji architektonicznej (rzuty, przekroje), modelu trójwymiarowego

Trójwymiarowa dokumentacja budynku wraz z wyposażeniem pozwala w przypadku następstw różnych zdarzeń losowych na wierne, szczegółowe odwzorowanie zniszczonego obiektu.

  Analiza spektrometryczna
Technologia XRF pozwala na przeprowadzenie pełnych, bezinwazyjnych analiz konserwatorskich pigmentów malarskich oraz zebranie informacji o pierwiastkach chemicznych znajdujących się w badanym przedmiocie.

  Tworzenie spacerów wirtualnych na podstawie modelu 3D, jak i metodą tradycyjną
Spacer tworzony na podstawie modelu trójwymiarowego pozwala na dokładne odwzorowanie geometrii zeskanowanego obiektu, jak i na płynne poruszanie się.